天逸为什么被泛博客户评为“恬静标杆”?

一是空间必需年夜

同级超长轴距2730妹妹以及超年夜车宽 ,使座舱空间极其宽敞,合理的车箱总结构为前、后排带来更恬静的搭车体验,尤为后排排腿部 、头部设计确保满意恬静坐姿需求;

静音设计降低各类行驶历程中的各类噪音 ,使人置身安谧丛林 。

二是车箱质料必需环保

安全带使用低挥发POM质料,出风口三价铬电镀工艺,环保更显档次 ;

AQS空气质量检测体系+高效空调滤芯 ,有用过滤各类粉尘,连结车内空气清爽;

三是驾驶必需轻松

8速首自一体变速箱,燃油耗损更少 ,换挡相应更快 ,丝滑操控;

游艇式电子换挡杆,泊车后肆意档位熄火,主动切换P档 ;

PHC自顺应液压不变技能削减车身震惊、如履平地;

Grip control体系越发智能 ,轻松应答多种路况

库博app下载
【读音】:

yī shì kōng jiān bì xū nián yè

tóng jí chāo zhǎng zhóu jù 2730mèi mèi yǐ jí chāo nián yè chē kuān ,shǐ zuò cāng kōng jiān jí qí kuān chǎng ,hé lǐ de chē xiāng zǒng jié gòu wéi qián 、hòu pái dài lái gèng tián jìng de dā chē tǐ yàn ,yóu wéi hòu pái pái tuǐ bù 、tóu bù shè jì què bǎo mǎn yì tián jìng zuò zī xū qiú ;

jìng yīn shè jì jiàng dī gè lèi háng shǐ lì chéng zhōng de gè lèi zào yīn ,shǐ rén zhì shēn ān mì cóng lín 。

èr shì chē xiāng zhì liào bì xū huán bǎo

ān quán dài shǐ yòng dī huī fā POMzhì liào ,chū fēng kǒu sān jià gè diàn dù gōng yì ,huán bǎo gèng xiǎn dàng cì ;

AQSkōng qì zhì liàng jiǎn cè tǐ xì +gāo xiào kōng diào lǜ xīn ,yǒu yòng guò lǜ gè lèi fěn chén ,lián jié chē nèi kōng qì qīng shuǎng ;

sān shì jià shǐ bì xū qīng sōng

8sù shǒu zì yī tǐ biàn sù xiāng ,rán yóu hào sǔn gèng shǎo ,huàn dǎng xiàng yīng gèng kuài ,sī huá cāo kòng ;

yóu tǐng shì diàn zǐ huàn dǎng gǎn ,bó chē hòu sì yì dàng wèi xī huǒ ,zhǔ dòng qiē huàn Pdàng ;

PHCzì shùn yīng yè yā bú biàn jì néng xuē jiǎn chē shēn zhèn jīng 、rú lǚ píng dì ;

Grip controltǐ xì yuè fā zhì néng ,qīng sōng yīng dá duō zhǒng lù kuàng